Logo gemeente Ridderkerk

Over Ridderkerk

Werken voor Ridderkerk betekent werken voor een dorp met stadse trekken. Ridderkerk is altijd in beweging. Staat 24/7 ‘aan’. Doen zit in ons DNA. Klein in omvang, groot in internationale bedrijvigheid. Een mondiaal knooppunt in de agrologistiek. Bij ons krijg je veel vrijheid én verantwoordelijkheid. Hier vind je de uitdaging die je nodig hebt en werk dat je voldoening geeft. De lijnen zijn kort. Dat geeft dynamiek en zorgt voor slagvaardigheid. Ridderkerk doet ‘t samen. Doe jij mee?

Onze nieuwe organisatie

Ridderkerk werkt aan een nieuwe organisatie. Vanaf 1 januari 2024 zijn we een zelfstandige werkgever met ongeveer 300 fte.

Onze organisatie kent vier verschillende clusters: Samenleving, Ruimte, Sociaal en Buitenruimte. Daarnaast kent de Ridderkerkse organisatie een directie en een Bureau Bestuursondersteuning. Dat betekent niet dat we ‘vastzitten’ in deze clusters. Veel uitdagingen raken verschillende vakgebieden. Dat vraagt om samenwerking. Daarom werkt Ridderkerk met clusteroverstijgende gelegenheidsteams.

Natuurlijk werken we voor onze inwoners en ondernemers in Ridderkerk, maar we ondersteunen vanuit Ridderkerk met een aantal teams ook de gemeente Albrandswaard. Op het gebied van onder andere financiën, HRM en automatisering wordt Ridderkerk bediend door De BedrijfsvoeringsPartner, die ook voor de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht werkt.