Logo gemeente Ridderkerk

Arbeidsvoorwaarden

Voor werknemers in dienst van een gemeente is de cao Gemeenten van toepassing. Deze CAO kun je vinden via deze link: https://www.caogemeenten.nl/

Salaris

De Gemeente Ridderkerk hanteert een systeem voor functiewaardering. Hierbij  gebruiken we schaal 4 tot en met 15. We hebben geen tussenschalen 10A en 11A. In principe word je aangesteld in de schaal van je functie. Het kan zijn dat je nog niet voldoet aan alle eisen. In dat geval kun je tijdelijk worden ingedeeld in een lagere schaal. Zodra je aansluiting hebt gevonden bij het gewenste niveau, stap je over naar de schaal die bij je functie hoort.

Individueel keuzebudget (IKB)

Naast je salaris bouw je elke maand een vrij besteedbaar budget op: het Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB wordt per maand opgebouwd en bedraagt per jaar 17,05% van je bruto jaarsalaris. In het IKB zit o.a. het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en 14,4 uur bovenwettelijk verlof verwerkt.

Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer

Werken doen we hybride bij onze organisatie, mits je functie dat toelaat. We bieden daarom de mogelijkheid om op andere plaatsen te werken dan op kantoor, zoals thuis. Je maakt daar samen met je leidinggevende afspraken over. We gaan er vanuit dat werknemers gemiddeld 60% van hun tijd op kantoor werken en 40% thuis. Werk je thuis dan ontvang je een vergoeding voor hybride werken van € 3,- netto per dag. Reis je naar kantoor, dan stellen we het op prijs als je met het openbaar vervoer naar je werk gaat. Daarom kun je rekenen op 100% vergoeding van de kosten voor een OV-abonnement (tweede klas). Het maakt daarbij niet uit wat je reisafstand is.

Reis je met eigen vervoer? Dan gelden deze regels:

  • De afstand tussen je privéadres en jouw werklocatie is minder dan of gelijk aan 10 kilometer (enkele reis). Je ontvangt per werkdag € 0,14 netto per kilometer voor de heen- en terugreis, ongeacht de wijze van vervoer.
  • De afstand tussen je privéadres en de dichtstbijzijnde werklocatie is meer dan 10 kilometer (enkele reis). Je ontvangt per werkdag € 0,23 per netto kilometer voor de heen- en terugreis, ongeacht de wijze van vervoer. Het maximum is 20 kilometer enkele reis (dat is maximaal € 164,07 per maand bij een vijfdaagse werkweek).
  • Werk je minder dan vijf dagen per week? Dan is de vergoeding naar rato van het aantal werkdagen.

Vakantieverlof

Het vakantieverlof is 144 uur per kalenderjaar bij een fulltime dienstverband. Daarnaast krijgt iedere medewerker 50,4 uur per jaar extra verlof (voor deeltijders naar rato). Wil je meer verlof? Je kunt er ook het individueel keuzebudget (IKB) voor inzetten. Daarmee kun je nog eens maximaal 187 uur per kalenderjaar (voor deeltijders naar rato) extra verlof kopen.

Flexibele werktijden

Bij de Gemeente Ridderkerk ben je vrij om te werken waar en wanneer je wilt. Zolang je de resultaten boekt waar we op rekenen, hou je de regie over je werk in eigen handen. Wat verstaan we onder flexibel werken?

  • Je bepaalt zelf tussen welke tijden je werkt, behalve als je in een rooster werkt, of als jouw aanwezigheid gewenst is op een bepaald tijdstip op een van de locaties.
  • Je hebt geen vaste werkplek, behalve wanneer dat nodig is om je werk te kunnen doen.
  • We houden geen tijdregistratie bij. Heb je een dag meer of minder gewerkt, dan compenseer je die uren op een andere dag.
  • Als je thuis wilt werken, regel je dat zelf met je leidinggevende.
  • Werk je thuis, dan ben je bereikbaar via mobiele telefoon en e-mail. Omdat je geen vaste werkplek hebt ontvang je van ons een mobiele telefoon en laptop.

Ontwikkeling en mobiliteit

Door alle maatschappelijke-, economische- of arbeidsmarktontwikkelingen verandert ook ons werk continue. Wanneer je net bij ons bent gestart, zul je misschien nog niet bezig zijn met de volgende stap in je loopbaan. Mogelijk komt daar wel een keer verandering in op een later moment, wat de aanleiding dan ook is. We vinden het belangrijk om onze medewerkers daarin bij te staan/ondersteunen.

Heb je bijvoorbeeld vragen over jouw loopbaan of heb je een coachvraag? Wil je inzicht in jouw talenten, drijfveren en interesses of wil je weten welke mogelijkheden er zijn om een andere functie te vervullen? Dan ben je altijd welkom bij onze (loopbaan)coaches en kun je vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen en de mogelijkheden te bespreken.