Logo gemeente Ridderkerk

Toegangkelijkheid

Verklaring

Gemeente Ridderkerk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken voor Ridderkerk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Ridderkerk is beschikbaar via de link https://www.ridderkerk.nl/home/toegankelijkheid/(externe link)

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Ridderkerk verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Werken voor Ridderkerk te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Ridderkerk is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken voor Ridderkerk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-10-2023 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Ridderkerk .
Functie: Coördinator Recruitment.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-10-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@bar-organisatie.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Ridderkerk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 02-01-2024.